Strona www dla Fundacji Odpowiedzialności Obywatelskiej

http://odpowiedzialnosc.org

Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska działa od 2003 roku i poprzez organizację różnorodnych projektów pracuje na rzecz budowy w Polsce społeczeństwa obywatelskiego zdolnego do kontrolowania władzy wszystkich szczebli.

Realizacja:

marzec 2015

Zadania:

 • Projekt graficzny dla strony fundacji i stron projektu
 • Generator fundacyjnych stron projektów
 • Galerie zdjęciowe
 • Osobne kanały wpisów dla każdego z projektów
 • Dwa rodzaje menu
 • Integracja z protokołem OpenGraph Facebook

Fundacja zwróciła się do nas z prośbą o odświeżenie strony www i stron prowadzonych projektów. W ramach swoich działań fundacja prowadzi kilka odrębnych projektów, który każdy z osobna wymagał stworzenia nowej strony internetowej lub dostosowania jej do obecnej identyfikacji Fundacji.

Realizacja miała charakter dwuetapowy. Pierwszym była kreacja nowej strony www dla fundacji, która przedstawiałaby prowadzone projekty, członków zarządu, statut i bieżące informacje. Drugim etapem było stworzenie generatora stron dla fundacyjnych projektów.

Strona www dla fundacji – możliwości generowania

Każda strona projektu może być dostosowana w obrębie:

 • elementów na stronie głównej projektu i ich układu
 • wiodącego koloru
 • głównego zdjęcia
 • fanpage’a na Facebook
 • wpisów
 • zakładki członków projektu
 • galerii zdjęciowych

Dzięki modułowi generowania stron dla fundacyjnych projektów, Klient ograniczył koszty prowadzenia działalności. Wszystkie strony są ze teraz sobą spójne pod kątem nawigacji i wyglądu.

 Dziękujemy za zapoznanie się z naszą realizacją

Darmowa wycena
lub Zobacz stronę